Opname en kosten

Wat kost jouw opname?

De ziekenhuisfactuur wordt opgesteld op maandbasis en bestaat uit 4 onderdelen:

Verblijfskosten

Het ziekenfonds betaalt een deel van uw hospitalisatiekosten rechtstreeks aan het ziekenhuis. Het gedeelte van de verblijfskosten dat u zelf dient te betalen, is het remgeld of persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs.

Geneesmiddelen

Een forfaitair bedrag per verblijfsdag.

Medische en paramedische honoraria

Een overzicht van het persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs, alle honoraria en het forfait voor geneesmiddelen vind je hier.

Diverse kosten

Bv. kapper, was, deelname aan georganiseerde vrijetijdsactiviteiten, persoonlijke bestellingen. Klik hier voor het overzicht van de diverse kosten.

Is je zorgverlener geconventioneerd of niet?

Via deze website kan je nagaan of een zorgverlener al dan niet geconventioneerd is. Indien de zorgverlener geconventioneerd is, dan ben je zeker dat je de officiële tarieven betaalt, zonder supplementen.

Vragen over kosten en betalingen?

Voor alle vragen over kosten en betalingen kan je terecht bij het Patiëntensecretariaat of bij de maatschappelijk werker.