Stage

Beste student, ben je op zoek naar een stageplaats of wil je meer informatie voor je je stage aanvangt?

Wat betekent stagelopen bij PC Sint-Amandus?

Wat kan je van ons verwachten?

We hebben een rijke geschiedenis die ervoor zorgt dat we veel ervaring hebben opgebouwd. Een geschiedenis betekent ook een heden en een toekomst waarin we ons steeds verder willen ontwikkelen. Het gaat dus niet om een stilstaand proces, maar wel om samen in beweging zijn. We zien een stage als een leerproces waarbij je verschillende groeikansen aangereikt krijgt.

Samen met cliënten, partners binnen het netwerk geestelijke gezondheidszorg (GGZ), vele opleidingscentra, medewerkers en mentoren van het centrum en natuurlijk met jullie als student. Zo krijg je de kans om als student kennis te maken met de verschillende werkingen. We zien je graag als actieve partner binnen dit gebeuren. Je maakt, naast je individueel opleidingstraject met discipline eigen leerdoelen, ook kennis met de bredere organisatie en de daaraan verbonden accenten.

Wat verwachten we van jou als student?

We verwachten eerst en vooral dat je vóór je stage de informatie voor studenten op deze website doorneemt. Indien je hierrond nog vragen hebt kan je contact opnemen met de introductiebegeleider.

Afhankelijk van je school en je opleiding zijn er bepaalde competenties of niveaus die moeten behaald worden. Er zijn voor een aantal opleidingen basiscompetenties die op bijna elke stageplaats toepasbaar zijn. Daarnaast bestaan er ook een aantal specifieke vaardigheden, handelingen en mogelijkheden om kennis op te doen.

Je houding is van groot belang!

We verwachten een professionele houding en taalgebruik. Hierbij ga je tactvol en respectvol om met iedereen uit je werkomgeving. Een kritische kijk naar je eigen functioneren en naar de werking van de afdeling of dienst wordt geapprecieerd. Actief luisteren en empathisch zijn horen hier ook bij. Respecteer zeker afspraken.

Stage is een leerproces

Je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces in handen en toont daarbij zelf initiatief. Leer je eigen mogelijkheden en sterktes kennen. Je bespreekt daarvoor bij aanvang van je stage je eigen leerdoelen met je mentor en maakt leerervaringen bespreekbaar. Je leert omgaan met feedback en leert zelf correct feedback te geven.

Van studenten in de zorg verwachten we dat ze binnen het interdisciplinaire team gaan samenwerken. Probeer een evenwicht te vinden tussen afstand en nabijheid in de zorgrelatie. Kennis maken met de bredere organisatie kan je blik verruimen. Mentoren doorlopen samen met jou dit proces en sturen bij waar nodig.

Vorming voor studenten, stagebegeleiders en mentoren

Neem een kijkje op onze pagina die alle informatie bundelt rond opleiding en vorming.

Jouw stage bij PC Sint-Amandus

Wie kan stage lopen in PC Sint-Amandus en op welke stageplaats?

Alle studenten uit één van de onderstaande opleidingen. Volg je een andere opleiding en ben je toch geïnteresseerd  in een stageplaats? Neem contact op met de introductiebegeleider, die de mogelijkheden binnen het centrum zal bekijken.

Stage aanvragen

Verschillende scholen hebben al een langdurige samenwerkingsrelatie lopen met PC Sint-Amandus. Vaak worden stages aangevraagd via de stagecoördinator van de school.

Indien je zelf een stageplaats dient te zoeken kan je dit door een mail te sturen naar annelies.vanvooren@amandus.broedersvanliefde.be met volgende gegevens:

  • Naam en voornaam
  • School
  • Opleiding en opleidingsjaar
  • Periode van de stage
  • Motivatie
  • Eventuele specifieke vraag i.v.m. leerdoelen of doelgroepen
  • Indien van toepassing: een bachelorproefstage (vermeld ook je onderwerp)

Bereid je stage grondig voor: belangrijke documenten en afspraken

Onthaal op je stageplaats

Centraal onthaal voor iedereen

Elke student die voor de eerste keer stage loopt binnen PC Sint-Amandus wordt onthaald door de introductiebegeleider.

Het onthaal gaat elke maandagvoormiddag door van 9u30 tem 12u30. Indien er iets verandert wordt je verwittigd via mail of via het schoolplatform.

Je meldt je aan bij de receptie. De introductiebegeleider komt je daar ophalen. De bedoeling van het onthaal is om een aantal praktische zaken in orde te maken, je een beeld te geven over de bredere organisatie en thema’s te bespreken die aansluiten op je stage binnen een gespecialiseerd psychiatrisch centrum. We gaan ook op de afdeling of dienst langs voor een korte kennismaking en je krijgt een rondleiding op het domein.

Onthaal op je stageplaats

In de namiddag wordt je om 13u30 op de afdeling of dienst verwacht. Op je afdeling of dienst krijg je informatie over de werking en een rondleiding. Je krijgt ook de nodige sleutels en samen met de mentor maak je je werkrooster op. Je stage kan nu beginnen. Veel succes!

Contact

Vind je toch niet wat je zoekt? Neem dan contact op met Annelies van Vooren, de introductiebegeleider binnen het centrum. Zij helpt je graag verder.