Over ons

Missie en waarden

Als ervaren partner in de Geestelijke Gezondheidszorg bieden we mensen met een complexe psychiatrische problematiek gespecialiseerde zorg, met oog voor eigenheid, kansen en grenzen.

Onze missie

We doen dit in samenwerking met hen en hun nabije omgeving, met elkaar en andere relevante partners.

Telkens weer nemen we die zorg op met respect voor tempo en tijd. We maken werk van een samenleving waarin herstel en kwaliteit van leven optimale kansen krijgen en waar zorgzaam met kwetsbaarheid wordt omgegaan.

We komen op voor gelijkwaardigheid en actief burgerschap van psychisch kwetsbare mensen.

Onze centrale waarden en sleutels tot kwaliteit van zorg

Een open geest

is de sleutel om telkens weer mogelijkheden te zien, kansen te bieden en creatief met mensen op weg te gaan en in ons denken en handelen telkens opnieuw de macht der gewoonte en andere evidenties in vraag te durven stellen.

Mensgerichtheid

is de sleutel die ons voor ogen houdt waar het in ons handelen, denken en zijn om gaat: dat zorgvragers en zorgverleners in hun unieke menszijn erkend en in hun verdere menswording gerespecteerd mogen worden.

Begeestering

is een sleutel die zich uit onder de vorm van enthousiasme, bevlogenheid, geestdrift, … en die geïnspireerd wordt door de christelijke wortels van waaruit onze werking is ontstaan.

Engagement

is de sleutel die borg staat voor continuïteit en een belangrijke factor in de zorgrelatie: de telkens te hernieuwen keuze om er samen werk van te maken en hierin ook standvastig te blijven op momenten dat het minder gemakkelijk loopt.

Deskundigheid

is de sleutel die ons helpt om steeds de meest passende zorg te blijven bieden, gebaseerd op wat de rijke ervaring uit de zorgpraktijk ons leert en telkens opnieuw getoetst aan de inzichten die de wetenschappelijke wereld ons bijbrengt.