Rechten van de cliënt

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de cliënt beschrijft de wederzijdse rechten en plichten van cliënt en de hulpverlener. Deze wet heeft als doel om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. PC Sint-Amandus onderschrijft deze rechten en verbindt zich ertoe voor een cliëntgerichte, kwaliteitsvolle zorg en behandeling.

Wie kan er je vertegenwoordigen?

Wie kan er jou bijstaan in de uitoefening van je rechten en/of wie kan jou vertegenwoordigen?

Het zorgdossier

Tijdens je opname stellen we een zorgdossier samen met daarin alle gegevens die door de verschillende interdisciplinaire teamleden als relevant voor je behandeling en begeleiding worden beschouwd. We leggen dit dossier aan en bewaren het om je een optimale verzorging en behandeling te kunnen bieden. Vanuit de ziekenhuiswet en de wet op de rechten wordt het recht voorzien op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard zorgdossier.

Bescherming van je privacy

Je dossier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gelezen en aangevuld door professionele hulpverleners die betrokken zijn bij je behandeling/begeleiding. Al deze mensen, waaronder ook stagiairs in opleiding, zijn gebonden aan het beroepsgeheim. We vragen ook graag aan jou om de privacy van de medecliënten maximaal te respecteren.

Privacybeleid: GDPR

We stellen alles in het werk om de privacy van onze cliënten, familieleden, bezoekers, vrijwilligers, medewerkers, … te respecteren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel persoonsgegevens beter te beschermen.

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Je verneemt hierover meer op onze privacy pagina.