Betrokkenheid van familie en naasten

In de dagelijkse zorg vinden we het bijzonder belangrijk om de verbinding aan te gaan met de naastbetrokkenen van de cliënt. Ons uitgangspunt is dat er 3 samenwerkende partners zijn in de zorg (‘triade’): de cliënt, de hulpverlener, en de familie/naasten. In het PC Sint-Amandus is er ook aandacht voor kinderen van cliënten en het ondersteunen van cliënten in hun ouderrol.

We verwelkomen naastbetrokkenen graag in ons centrum en betrekken hen bij de zorg. Deze betrokkenheid staat centraal vanaf de opname tot ontslag en eventuele vervolgzorg. We hechten hier veel belang aan omdat we van naasten veel kunnen leren en de krachten willen bundelen. Bovendien kan betrokkenheid van naasten een positief effect hebben op het herstel van de patiënt of bewoner. Tijdens de opname willen we je op een laagdrempelige manier informeren. Tijdens een persoonlijke ontmoeting en telefonisch contact geven we meer informatie. Daarnaast kan je ook heel wat informatie vinden in onze verschillende brochures (contacteer een medewerker voor meer informatie).

We zijn ons er echter ook van bewust dat een opname en het omgaan met psychische problemen moeilijk en confronterend kan zijn voor naastbetrokkenen. Volhouden en weten hoe je er kan zijn voor je naaste is niet altijd gemakkelijk. Daarom willen we ook u als naaste ondersteunen. Dit doen we door een luisterend oor aan te bieden maar ook door samen te zoeken naar (online) mogelijkheden tot ondersteuning die zijn afgestemd op uw noden.

Tijdens of na het traject vernemen we graag hoe je de opname van je naaste hebt ervaren. Dit helpt ons om de dagelijkse zorg en onze aandacht voor familie/naasten naar een nog hoger niveau te tillen. Om deze reden werken we ook samen met het Familieplatform -  een organisatie die de belangen behartigt van gezinnen met een gezinslid met psychische problemen.