Ja. De vrijwilligers in het Psychiatrisch Centrum hebben een overeenkomst getekend bij Present Caritas Vrijwilligerswerk.