Je kan jouw kandidatuur gans het jaar door indienen.