Er is geen vergoeding voorzien. Vrijwilligers genieten wel van dezelfde voordelen als het personeel: personeelsacties, dagschotel aan personeelstarief, vorming, ontspanningsactiviteiten … Ook worden ze op de hoogte gehouden van de werking van Sint-Amandus.

Buddy’s die onkosten maken in het kader van hun activiteit met de cliënt krijgen die onkosten vergoed.