Terug naar overzicht
  • Beleid en kwaliteit, Campusleven, Medewerkerswelzijn
  • 14 oktober 2022

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Dit jaar staat de 10-daagse in het teken van samen veerKRACHTig. De interne Werkgroep Preventie van Stress en Burn-out brengt voor de tweede keer een informatiecampagne voor medewerkers gedurende deze periode, waar de aandacht klassiek naar patiënten en hulpvragers gaat. Een krachtige medewerker werkt vanuit zijn talenten, heeft een goede nachtrust, piekert niet, stelt zijn grenzen … . Van 1 oktober tot en met 10 oktober worden deze thema’s dagelijks onder de aandacht gebracht.

Meer info

Uit de medewerkersbevraging van begin dit jaar kwam onder meer de behoefte aan maatregelen rond emotioneel welzijn naar voor. Aandachtspunten zijn: zich gestresseerd voelen, piekeren, moeite met stellen van grenzen en slaapproblemen.

Na twee jaar corona, en een sterk veranderende sector met verschillende uitdagingen om het hoofd te bieden, geven medewerkers aan dat de energie toch stilaan op is, dat wat energie geeft en krachtig doet voelen beperkter is geworden.

 

Naar aanleiding van deze resultaten wil de Werkgroep Preventie van Stress en Burn-out, onder andere tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, medewerkers hierrond ondersteunen.

 

We hebben allemaal sterktes waar we trots op mogen zijn. Alleen … soms zien we ze niet of lijken ze vanzelfsprekend. Onder het motto ‘samen veerKRACHTig’, werden alle medewerkers uitgenodigd om hun kracht, en dat van hun team, te ontdekken en werd opgeroepen om samen trots te zijn op deze krachten. Aan de hand van posters en kaartjes die werden verdeeld over alle afdelingen en diensten, werden medewerkers gestimuleerd om stil te staan bij de kracht van hun team en om elkaar een welgemeende krachtboodschap te geven.  Deze mentale opstekertjes, groot en klein, werden zeker gevoeld, brachten teams in beweging en deden gewoon deugd.