Terug naar overzicht
  • Beleid en kwaliteit
  • 17 juni 2021

PC Sint-Amandus behaalt als eerste het Qmentum Global accreditatielabel voor gespecialiseerde zorg

Het PC Sint-Amandus behaalde op 17 juni 2021 als eerste psychiatrisch centrum in België het internationaal erkende Qmentum Global accreditatielabel voor de gespecialiseerde zorg die gegeven wordt aan patiënten opgenomen in de cluster crisiszorg. Dit label werd behaald na een audit door Qualicor Europe waaruit de hoge kwaliteit en veiligheid van onze zorg(instelling) blijkt.

Meer info

De officiële uitreiking van deze deelaccreditatie gebeurde door dr. Ellen Joan van Vliet, CEO van Qualicor Europe en vond coronaveilig plaats op donderdag 17 juni 2021 in PC Sint-Amandus. Deze accreditatie voor de afdelingen crisiszorg betekent niet het einde van dit accreditatietraject. We bereiden ons nu verder voor om tegen eind 2022 een ziekenhuis-brede accreditatie te behalen.

PC Sint-Amandus ziet dit label niet als doel op zich maar wel als een erkenning van de kwaliteit van zorg die de medewerkers van PC Sint-Amandus dagelijks, met en voor de mensen die een beroep op hen doen, proberen te realiseren. Die kwaliteit van zorg zit sterk ingebed in onze centrale waarden: een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid.