Terug naar overzicht
  • Beleid en kwaliteit, Campusleven, Organisatie, Zorg
  • 20 juni 2022

PVT campus Beernem krijgt vorm

Meer info

Op 14 maart 2022 werd het officiële startschot gegeven voor de bouw van een nieuw PVT-complex op de campus Beernem.

In de eerste weken werden de riolerings- en funderingswerken uitgevoerd. Toen was er voor de voorbijgangers slechts weinig te merken van de bouwwerken. Nu we reeds enkele maanden ver zijn, beginnen de contouren van de nieuwe gebouwen te verschijnen.

Dit nieuwbouwproject zal plaats bieden aan de 60 bewoners, die momenteel in twee afdelingen verblijven. Het project realiseert ook een vernieuwd “woonconcept” met verschillende zorghuizen, studio’s en appartementen waar in meer of mindere mate nabijheid kan geboden worden volgens de mogelijkheden van de bewoners, zodat deze optimaal in hun kracht komen te staan.

Dit concept laat toe in te spelen op een aantal uitdagingen waar we met het PVT voor staan. De instroom verandert. Mensen zijn minder stabiel na kortere opnames in het ziekenhuis, en ook hier moeten we kunnen schakelen. Binnen een wooncontext wordt eveneens een traject uitgetekend, gericht op herstel en voor de bewoners een zo maximaal mogelijke re-integratie in de maatschappij. Ook deze maatschappij is veranderd, en biedt meer mogelijkheden tot ondersteuning in een thuiscontext. Als mogelijk, is het PVT geen eindstation meer voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar een plek waar samen gebouwd wordt aan ondersteunende structuren om richting de maatschappij terug te keren.

Ook voor de medewerkers hebben deze veranderingen een impact. Het woonconcept zorgt er voor dat de focus nog meer gevestigd wordt op individuele zorg op maat. Vanuit een krachtgericht herstelkader zijn medewerkers in meer of mindere mate present, maar steeds oproepbaar waar nodig. De woonbegeleiders komen “aan en in het huis” van de bewoners en zorgen mee voor een aangenaam, huiselijk en sfeervol leefklimaat, met maximale inspraak van de bewoners zelf.

Met de medewerkers worden loopbaangesprekken gevoerd om af te stemmen rond nieuwe manier van werken. Daarbovenop worden alle medewerkers door middel van “stages” klaargestoomd om de bewoners en collega’s van de zusterafdeling te leren kennen. Vanaf 2023 evolueren we ook naar één teamwerking.

 

Verwachting is dat de bewoners en medewerkers hun intrek zullen kunnen nemen in de nieuwe gebouwen in het voorjaar van 2024. En daar wordt gretig naar uit gekeken…