Opkomst van de maatschappijgerichte zorg

De overtuiging dat de geestelijke gezondheidszorg best gediend is met een residentiële zorg in psychiatrische centra en klinieken wordt vanaf de jaren 1970 stilaan verlaten. Voor het PC Sint-Amandus betekent dit:

  • Oprichting en later samenwerking met Dienst Geestelijke Gezondheidszorg, Godfried Elsen, later Prisma.
  • Oprichting en later samenwerking met initiatief Beschut Wonen Beernem, later 4Veld.
  • Doorheen meerdere reconversies, de installatie van verschillende psychiatrische  verzorgingstehuizen.
  • De oprichting van een tweede campus in Torhout voor het PVT De Ent.
  • De regionale samenwerkingsverbanden met andere instellingen voor de oprichting van mobiele behandel- en crisisteams.
  • De introductie van de rehabilitatiefilosofie en de herstelgerichte zorg.
  • De netwerkvorming in de begeleiding van de cliënt met andere dan strikt professionele gezondheidszorgwerkers (mantelzorgers, ervaringsmedewerkers, arbeidstrajectbegeleiders, ….).