Doctoraatsonderzoek Joeri Vandewalle

Caring for individuals with suicidal ideation: rudiments of interpersonal interactions and relationships in mental health nursing.

Joeri Vandewalle is sinds maart 2021 stafmedewerker zorg in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem. Voordien werkte hij aan een doctoraatsonderzoek over verpleegkundige zorg aan patiënten met suïcidale ideaties. Volgens richtlijnen is ‘een goed contact maken’ met patiënten een basisprincipe in suïcidepreventie en net verpleegkundigen hebben hiertoe veel mogelijkheden. Recent kreeg Joeri voor zijn onderzoek de ‘Prijs Magda Dierendonck 2020’. Bovendien werd een van zijn studies bekroond met een Europese prijs: de ‘Best Paper Award 2021’ van de European Academy of Nursing Science.

Lees hier meer over zijn onderzoek. Geïnteresseerd in meer informatie hieromtrent? Neem contact op met Joeri Vandewalle.


Doctoraatsonderzoek Ellen Gunst

Facilitating emotional change in sex offenders : lost cause or necessity?

In 2019 werd een zes jaar durend wetenschappelijk onderzoek op afdeling Fides afgerond. Het doctoraatsproject vertrok vanuit de centrale opvatting in Emotion-Focused Therapy (EFT) dat affectregulatie een cruciale rol speelt in het ontstaan van gedragsmatige en relationele problemen, alsook in het proces en de uitkomst van therapie. De studie trachtte de verandering in emotionele verwerkingsproblemen via therapie in kaart te brengen bij mensen die seksuele feiten pleegden. De toevoeging van EFT aan het therapieprogramma in een tweede behandelfase leek een belangrijke bijdrage te leveren aan de emotionele verwerking van problematische ervaringen en pijn en het bevorderen van hun gedragsmatig en relationeel functioneren van cliënten. Dit veranderingsproces ging verder dan cognitief inzicht, dat vaak al vroeg in de therapie bereikt werd. Diepgaandere emotionele veranderingsprocessen vragen meer tijd en hebben baat bij een benadering die focust op problematische emotionele verwerking. Cruciaal voor cliënten die seksuele feiten pleegden lijkt het zich verhouden tot zichzelf als zowel slachtoffer als dader belangrijk, waarbij het doorwerken van maladaptieve schaamte en traumatische ervaringen leidt tot het erkennen van eigen en andermans noden en het opnemen van authentieke schuld en verantwoordelijkheid. De publicaties van de studie (theoretische beschouwingen en gevalsstudies) trachten het belang van het emotioneel, verdiepend werk binnen forensische behandeling op de kaart te zetten.

Geïnteresseerd in meer informatie hieromtrent? Neem contact op met Ellen Gunst.