Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

Crisisinterventie

Afdeling voor volwassenen met een acute psychiatrische crisis.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Wat doet deze afdeling?

Afdeling Crisisinterventie is een afdeling voor volwassenen die zich in een acute psychiatrische crisis bevinden en die op heel korte termijn nood hebben aan een tijdelijke residentiële en intensieve behandeling.  

Het accent ligt op de intensieve en gepersonaliseerde zorg waarbij we samen met de patiënt binnen een veilige, voorspelbare en rustgevende omgeving zoeken naar mogelijkheden om zo snel mogelijk de controle en de regie over het eigen leven te herwinnen. We proberen dit zo veel mogelijk te doen in overleg met het persoonlijke netwerk van de patiënt.

Zodra de crisissituatie voorbij is en we tot voldoende stabilisatie zijn gekomen, proberen we de patiënt naar zijn vertrouwde thuismilieu te oriënteren. We houden de opname dus zo kort mogelijk. Bij eventuele nood aan voortgezette behandeling of begeleiding verwijzen we naar de bestaande ambulante en mobiele hulpverlening of zoeken we in samenspraak naar nieuwe externe zorgpartners. Soms is na een crisissituatie verdere aangepaste residentiële behandeling nodig. Afhankelijk van de problematiek kan er dan een voorstel tot doorverwijzing zowel binnen het PC Sint-Amandus als daarbuiten geformuleerd worden

Afdeling Crisisinterventie werkt nauw samen met afdeling De CAAI, die instaat voor langdurige crisiszorg.

Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen die in een acute psychiatrische crisis verkeren en hiervoor residentiële hulp nodig hebben.

Waaruit bestaat onze zorg?

We bieden geïndividualiseerde intensieve begeleiding en behandeling aan. Onze behandelvisie combineert een medisch-verpleegkundig en therapeutisch-psychiatrisch crisisinterventiemodel met herstelondersteunende zorg.

De kernprincipes van onze aanpak zijn geïnspireerd op het Nederlandse HIC-model (High and Intensive Care). Een gastvrije ondersteuning en bejegening staan daarbij centraal, waarbij nabijheid en menselijkheid van groot belang zijn.

Na de eerste opvang proberen we snel tot een eerste probleemanalyse en -definiëring te komen. In functie van de diagnostische beeldvorming verzamelen we gegevens via observatie en anamnestische bevraging. We werken hierbij nauw samen met het netwerk van de patiënt (familie, vrienden, externe zorgpartners). Op basis hiervan stellen we een individueel behandelplan op waarbij we ons maximaal richten op remediëring van de factoren die de crisis doen ontstaan en in stand houden.

We zien de afdeling als een noodzakelijke, maar tijdelijke zorgpartner in een reeds bestaand of nog te installeren behandelcircuit. De doelstelling is het herwinnen en versterken van de eigen regie van de patiënt tot op een niveau waarop hij verder kan in het eigen thuismilieu of in een andere residentiële setting. De teamleden werken in interdisciplinair overleg en zoveel als mogelijk in constante dialoog met de patiënt en zijn ruimere context.

De afdeling is ingericht volgens de principes van ‘healing environment’ en biedt rust, veiligheid en voorspelbaarheid. Een minimum aan structuur is hierbij noodzakelijk: stabiliteit in de directe omgeving is essentieel in de hantering van elke crisis.

Info en bezoekuren

Maandag – vrijdag:
16.00 u. – 20.00 u.

Woensdag:
14.00 u. – 20.00 u.

Weekend (+feestdagen):
10.00 u. – 20.00 u.

U kunt ook een afspraak maken voor bezoek op een ander moment.

Locatie

Afdeling Crisisinterventie is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten