Wat doet deze afdeling?

Het Dagcentrum probeert de schakel te zijn tussen langdurige (residentiële) hulpverlening en een normale woon- en leefsituatie.

Het team biedt de mogelijkheid om 1 tot 5 dagen per week te komen.

Wie kan bij ons terecht?

Het Dagcentrum richt zich tot volwassenen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek die overdag in therapie komen omdat ze nood hebben aan een langdurige, ondersteunende en structurerende begeleiding. Cliënten bereiken ons via externe en interne partners.

Waaruit bestaat onze zorg?

Er wordt samen met de cliënt een geïndividualiseerd traject en programma opgemaakt. Ontmoeten, activering en ondersteuning zijn de drie pijlers van het activiteitenaanbod.

Men werkt vanuit de principes van empowerment en herstel, een visie waarbij de regie zoveel mogelijk aan de cliënt wordt gegeven. Dit betekent ook dat we uitgaan van de sterktes en mogelijkheden van de cliënt en minder van zijn (psychiatrische) beperkingen.

Info en bezoekuren

Bezoekers zijn altijd welkom.
Meld je wel aan bij een medewerker.

Locatie

Het Dagcentrum is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten