Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

De CAAI

Afdeling voor volwassenen met een acute psychiatrische crisis.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Wat doet deze afdeling?

Afdeling De CAAI is een afdeling voor volwassenen die zich in een acute psychiatrische crisis bevinden en die op heel korte termijn nood hebben aan een tijdelijke residentiële en intensieve behandeling.

Het doel is enerzijds de crisis zo snel mogelijk onder controle krijgen om de regie over het eigen handelen terug te verwerven. Anderzijds verblijven op De CAAI ook langdurig (3 tot 6 maanden) opgenomen patiënten die op alle levensterreinen nood hebben aan intensieve behandeling.

Zodra de crisissituatie voorbij is en we tot voldoende stabilisatie zijn gekomen, proberen we de patiënt naar zijn vertrouwde thuismilieu te oriënteren. We houden de opname dus zo kort mogelijk. Bij eventuele nood aan voortgezette behandeling of begeleiding verwijzen we naar de bestaande ambulante en mobiele hulpverlening of zoeken we in samenspraak naar nieuwe externe zorgpartners. Soms is na een crisissituatie verdere aangepaste residentiële behandeling nodig. Afhankelijk van de problematiek kan er dan een voorstel tot doorverwijzing zowel binnen het PC Sint-Amandus als daarbuiten geformuleerd worden.

Afhankelijk van de zorgvraag kan de focus liggen op observatie, nabije zorg en/of (het voorbereiden van) een behandeltraject.

Afdeling De CAAI werkt nauw samen met de afdeling Crisisinterventie, die instaat voor de kortdurende crisiszorg.

Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen die in een acute psychiatrische nood verkeren kunnen bij ons terecht.

De afdeling vervult ook de crisisfunctie binnen het VAPH-netwerk (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), voor korte opnames van maximaal 2 weken en neemt ook de time-outfunctie op binnen het bredere GGZ netwerk voor opnames van maximaal 3 maanden.

Waaruit bestaat onze zorg?

Door de verhoogde omkadering kunnen we geïndividualiseerde intensieve behandeling en begeleiding aanbieden. In de behandelvisie staan herstelondersteunende zorg en het medisch model – behandeling van de psychiatrische crisis, bescherming en veiligheid – centraal.

De kernprincipes van onze aanpak zijn geïnspireerd op het Nederlandse HIC-model (High and Intensive Care). Een gastvrije ondersteuning en bejegening staan daarbij centraal, waarbij nabijheid en menselijkheid van groot belang zijn.

Na de eerste opvang, bestaat onze opdracht uit observatie en gegevensverzameling voor diagnostische beeldvorming. Daarna stellen we een individueel behandelplan op waarbij we werken aan een maximaal herstel op diverse levensdomeinen. De patiënt en zijn netwerk betrekken we daarbij zo maximaal mogelijk.

De afdeling is ingericht volgens de principes van ‘healing environment’ en biedt rust, veiligheid en voorspelbaarheid. Een minimum aan structuur is hierbij noodzakelijk: stabiliteit in de directe omgeving is essentieel in de hantering van elke crisis.

Het interdisciplinair team werkt tijdens de opname nauw en intens samen met de zorgvrager en zijn professionele en/of familiale netwerk. Het interdisciplinaire team blijft na het ontslag een permanente partner voor overleg, advies, tips en bijsturing voor het professionele en familiale netwerk van de (ex-) patiënt.

Info en bezoekuren

Maandag – vrijdag:
16.30 u. – 20.00 u.

Weekend (+feestdagen):
09.00 u. – 11.30 u. en 13.00 u. – 20.00 u.

U kunt ook een afspraak maken voor bezoek op een ander moment.

Locatie

Afdeling De CAAI is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten