Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

De Palissant

Afdelingen voor volwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid en een verstandelijke beperking.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Wat doet deze afdeling?

De Palissant is een gespecialiseerde opname- en behandelafdeling voor volwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid en een licht tot bovengrens matige verstandelijke beperking.

Een opname is een ingrijpende gebeurentis. Na de introductie op de afdeling sluit iemand voor een periode aan in de presentiegroep. De bedoeling van deze groep is een warm onthaal bieden, de persoon leren kennen en de persoon laten wennen aan zijn opname. Wanneer iemand klaar is om door te schuiven zet men de stap naar de behandelgroep. In deze groep wordt een therapie-aanbod aangeboden en wordt deelname aan de groep verwacht. Het therapie-schema bestaat uit verschillende therapieën zoals bewegingstherapie, actua, crea, groepsgesprek, semi-industrieel werk, koken, buitenwerk. Daarnaast werken we met diverse modules zoals vroegsignalisering, verslaving, sociale vaardigheden, …

Wie kan bij ons terecht?

De Palissant is een gespecialiseerde semi-open opname- en behandelafdeling voor personen vanaf 17 jaar met een psychiatrische kwetsbaarheid en een licht tot bovengrens matige verstandelijke beperking.

Een opname op De Palissant is steeds tijdelijk van aard. Omwille van de nood aan 1/1 begeleiding, repetitieve brandstichting, ernstige agressie of ernstige seksuele strafbare feiten verwijzen we door naar andere zorginstanties.

Waaruit bestaat onze zorg?

We streven naar de realisatie van zorg op maat door te vertrekken vanuit een cliënt-centered en herstel-bevorderende basisattitude. We vinden het belangrijk om telkens met de persoon in kwestie en zijn/haar context samen te werken. Verder leggen we de nadruk op sociotherapeutisch werken. Tenslotte is ons handelen steeds gebaseerd op een verweving van het orthoagogisch handelen en de psychiatrische invalshoek.

Binnen de werking staat ‘zorg op maat van de persoon’ centraal. ‘Zorg op maat’ realiseren we door iedere patiënt als unieke persoon te zien met zijn eigen sterktes en noden. Dit doen we aan de hand van 5 pijlers. Deze pijlers omvatten de dagstructuur, het therapeutisch programma, de onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, de psychiatrische behandeling met onder andere de medicamenteuze behandeling en het samenwerken met andere partners, zowel binnen de natuurlijke context als binnen de professionele context.

Info en bezoekuren

Van maandag tot vrijdag:
Van 16u30 tot 17u30 en van 18u30 tot 20 u.

Weekend en feestdagen:

Van 10 u tot 11u30 en 13u30 tot 17u30 en 18u30 tot 20 u.

U kunt ook (telefonisch) een afspraak maken voor bezoek op een ander moment.

Locatie

Afdeling De Palissant is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten