Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

De Stroom

Afdeling voor volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Wat doet deze afdeling?

Afdeling De Stroom is een behandelafdeling voor volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid, soms in combinatie met een andere psychiatrische problematiek.

Er verblijven vooral mensen die al een langdurig traject binnen de geestelijke gezondheidszorg doorlopen hebben en die nog steeds op zoek zijn hoe ze hun leven kunnen leiden met hun kwetsbaarheid. Op de afdeling willen we de mensen ondersteunen bij hun herstel door te vertrekken vanuit de eigen wensen en krachten, rekening houdend met hun kwetsbaarheden.

We bieden zorg op maat en houden daarbij rekening met het tempo en de mogelijkheden van de patiënt en zijn context. Daardoor is de duur van de opname variabel, maar we streven naar een maximale opnameduur van 1 jaar.

Afdeling De Stroom vormt samen met afdeling De Bron de cluster psychosezorg.

Wie kan bij ons terecht?

We richten ons in de eerste plaats tot patiënten van afdeling De Bron*, de opnameafdeling voor volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid, bij wie een langere interdisciplinaire behandeling en begeleiding aangewezen is.

* Voor externe aanmeldingen verwijzen we door naar afdeling De Bron.

Waaruit bestaat onze zorg?

We ondersteunen en faciliteren het herstel door te vertrekken vanuit wensen en zorgbehoeften en we streven naar een verhoging van de levenskwaliteit. Wij streven ernaar dat de patiënt andere sociaalmaatschappelijke rollen kan opnemen dan alleen de patiëntenrol.

Om onze herstelvisie uit te voeren maken we gebruik van de methodiek SRH (Steunend Relationeel Handelen). Het persoonlijk krachtenprofiel, het persoonlijk plan en het signaleringsplan zijn belangrijke hulpmiddelen om het individueel trajectplan van de mensen op te stellen. Via patiëntentoewijzing proberen we iedereen individueel te benaderen. Iedereen krijgt een individueel begeleider die de persoon gedurende zijn traject op de Stroom begeleidt.

Ook het vervolgtraject wordt zeer individueel bepaald, afhankelijk van de mogelijkheden en de wensen. Samen zoeken we naar de meest geschikte woonvorm, vrijetijdsinvulling, … en bekijken we de tewerkstellingsmogelijkheden.

Info en bezoekuren

Altijd welkom!

Het kan nuttig zijn vooraf te informeren of je familielid/naaste aanwezig is op de afdeling in functie van therapie, uitstappen … .

Maandelijks organiseert De Stroom in samenwerking met De Bron een familieavond. Hierin krijgen families/naasten de mogelijkheid om uit te wisselen met elkaar en steun de vinden. Dit gaat door elke 2e dinsdag van de maand van 19:30-21:30 in gebouw St-Marie op het domein.

Locatie

Afdeling De Stroom is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten