Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

Oase 1

Afdeling voor ouderen met een psychiatrische problematiek.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Wat doet deze afdeling?

Afdeling Oase 1 is een gespecialiseerde opname- en behandelafdeling voor volwassenen vanaf 65 jaar met een duidelijke psychiatrische zorgvraag.

Afhankelijk van de zorgvraag bestaat de opdracht van het interdisciplinair team uit diagnosestelling, behandeling, (medicamenteuze) oppuntstelling, time-out, begeleiding, ondersteuning en oriëntatie.

De duur van de opname varieert afhankelijk van de zorgvraag, maar is altijd van tijdelijke aard en richt zich op een maximale duur van 1 jaar. Bij voorkeur oriënteren we patiënten na hun opname naar hun oorspronkelijke thuismilieu al dan niet met de nodige ondersteuning. Als dat niet meer mogelijk is, gaan we samen op zoek naar alternatieve woonvormen. Als een langdurige psychiatrische behandeling en begeleiding aangewezen is, is een opname aangewezen op Oase 2, de vervolgafdeling van Oase 1.

Afdeling Oase 1 vormt samen met afdeling Oase 2 de cluster ‘gerontopsychiatrische zorg’ van het PC Sint-Amandus.

Wie kan bij ons terecht?

Op Oase 1 kunnen volwassenen vanaf 65 jaar terecht bij wie zich op latere leeftijd een psychiatrisch ziektebeeld ontwikkeld heeft. Ook volwassenen vanaf 65 jaar met een gekende psychiatrische zorgvraag die tijdelijk niet in hun vertrouwde omgeving kunnen functioneren, kunnen op de afdeling opgenomen worden.
Ons doelpubliek is heterogeen met vaak complexe ziektebeelden en zorgvragen.

Waaruit bestaat onze zorg?

Het richtinggevend therapeutisch denkkader is gebaseerd op elementen uit de narratieve en belevingsgerichte zorg en de herstelvisie.

We werken interdisciplinair samen naar een hernieuwd evenwicht in functioneren en welbevinden op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel vlak. We hebben daarbij oog voor de mogelijkheden en de sterktes van elke patiënt en zijn/haar individueel levensverhaal. We nemen de tijd om een goede zorg- en samenwerkingsrelatie te ontwikkelen met de patiënt en zijn/haar netwerk, met respect voor hun tempo.

Het zorgaanbod (zowel individueel als in groep) is erop gericht het identiteits- en zelfwaardegevoel te versterken en de ervaren kwaliteit van leven te verhogen. We streven naar een uitnodigende afdelingssfeer met naast activering ook prikkeldosering, voorspelbaarheid en veiligheid.

Na een observatieperiode van ongeveer 6 weken stellen we een individueel behandelplan op waarin de behandeling en begeleiding verder vormt krijgt. De patiënt en zijn netwerk betrekken we daarbij zo maximaal mogelijk. Afhankelijk van de zorgvraag bestaat onze opdracht uit diagnosestelling, behandeling, (medicamenteuze) oppuntstelling, time-out, begeleiding, ondersteuning en oriëntatie.

Er is op de afdeling ook nazorg mogelijk in de vorm van tijdelijke dagbehandeling voor wie daar na het residentiële behandeltraject nood aan heeft. Het interdisciplinaire team blijft na het ontslag een permanente partner voor overleg, advies, tips en bijsturing voor het professionele en familiale netwerk van de (ex-) patiënt.

Info en bezoekuren

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

16u-17u en 18u30-20u

Woensdag, zaterdag, zon- en feestdagen:

13u30-17u en 18u30-20u

Binnen deze uren is:

  • Een wandelbezoek zonder afspraak mogelijk
  • Bezoek in het bezoekerslokaal mogelijk (30mins), mits telefonisch een afspraak te maken

Locatie

Afdeling Oase 1 is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten