Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

Oase 2

Afdeling voor ouderen met een psychiatrische problematiek.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Wat doet deze afdeling?

Afdeling Oase 2 is een behandelafdeling voor volwassenen vanaf 65 jaar met een duidelijke psychiatrische zorgvraag. We streven naar een tijdelijke opname, al kan de duur ervan variëren. Het is wel steeds de bedoeling dat een patiënt doorstroomt naar huis, naar een andere behandelcontext of naar een aangepaste woonomgeving (bv. een woonzorgcentrum).

Afdeling Oase 2 vormt samen met afdeling Oase 1 de cluster ‘gerontopsychiatrische zorg’ van het PC Sint-Amandus.

Wie kan bij ons terecht?

We richten ons in de eerste plaats tot patiënten van Oase 1*, de opnameafdeling voor volwassenen vanaf 65 jaar met een psychiatrische problematiek, bij wie een langere interdisciplinaire behandeling en begeleiding aangewezen is.

Ook 65-plussers met een chronische psychiatrische problematiek afkomstig van andere afdelingen van PC Sint-Amandus kunnen op de afdeling terecht voor verdere behandeling en begeleiding.

*Oase 2 neemt enkel patiënten op van andere afdelingen van PC Sint-Amandus. Voor externe aanmeldingen verwijzen we door naar afdeling Oase 1. 

Waaruit bestaat onze zorg?

Het richtinggevend therapeutisch denkkader is gebaseerd op elementen uit de narratieve en belevingsgerichte zorg en de herstelvisie.

We werken interdisciplinair samen naar een hernieuwd evenwicht in functioneren en welbevinden op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel vlak. We hebben daarbij oog voor de mogelijkheden en de sterktes van elke patiënt en zijn/haar individueel levensverhaal. We nemen de tijd om een goede zorg- en samenwerkingsrelatie te ontwikkelen met de patiënt en zijn/haar netwerk, met respect voor hun tempo.

Het zorgaanbod (zowel individueel als in groep) is erop gericht het identiteits- en zelfwaardegevoel te versterken en de ervaren kwaliteit van leven te verhogen. We streven naar een uitnodigende afdelingssfeer met naast activering ook prikkeldosering, voorspelbaarheid en veiligheid.

Na een observatieperiode van ongeveer 6 weken stellen we een individueel behandelplan op waarin de behandeling en begeleiding verder vormt krijgt. De patiënt en zijn netwerk betrekken we daarbij zo maximaal mogelijk. Afhankelijk van de zorgvraag bestaat onze opdracht uit diagnosestelling, behandeling, (medicamenteuze) oppuntstelling, time-out, begeleiding, ondersteuning en oriëntatie.

Er is op de afdeling ook nazorg mogelijk in de vorm van tijdelijke dagbehandeling voor wie daar na het residentiële behandeltraject nood aan heeft. Het interdisciplinaire team blijft na het ontslag een permanente partner voor overleg, advies, tips en bijsturing voor het professionele en familiale netwerk van de (ex-) patiënt.

Info en bezoekuren

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Van 16.30 u. tot 17.30 u. en van 18.30 u. tot 20 u.

Op woensdag:
Van 13.30 u. tot 17.30 u en van 18.30 u. tot 20 u.

Op zaterdag, zondag en feestdagen:
Van 13.30 u. tot 17.30 u. en van 18.30 u. tot 20 u.

Locatie

Afdeling Oase 2 is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten