Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

Wegwijs 1

Afdeling voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Wat doet deze afdeling?

Afdeling Wegwijs 1 is een gespecialiseerde opname- en behandelafdeling voor patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel. Het interdisciplinaire team heeft als doel patiënten te leren omgaan met hun beperkingen en hun levenskwaliteit te verhogen. 

We bereiden samen met de patiënt en zijn netwerk een leven na de opname op de afdeling voor. Bij voorkeur oriënteren we patiënten terug naar hun oorspronkelijke thuismilieu. Indien dit niet (meer) mogelijk is, gaan we samen op zoek naar alternatieve
woonvormen. Hiervoor werken we samen met diverse partners in het zorglandschap zoals initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen of mobiele zorgteams aan huis.

De duur van de opname is afhankelijk van de behandel- en zorgvraag en wordt in overleg bepaald. Het is altijd de bedoeling dat patiënten doorstromen naar ofwel een andere behandelcontext of een woonomgeving op maat.

Afdeling Wegwijs 1 werkt nauw samen met afdeling Wegwijs 2, de opname- en behandelafdeling voor patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel als gevolg van chronisch alcoholgebruik. Samen vormen beide afdelingen de cluster ‘psycho-organische zorg’ van het PC Sint-Amandus.

Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen tot 65 jaar* met een psychiatrische problematiek ten gevolge van een actueel hersenletsel, ofwel veroorzaakt door een extern trauma (verkeersongeval,…), door een lichamelijke aandoening (hersenbloeding, hersentumor, infectie,…) of door een neurodegeneratieve aandoening (dementie, ziekte van Huntington,…) kunnen bij ons terecht.

Concreet gaat het over patiënten die zich door hun aandoening niet meer zelfstandig kunnen handhaven in onze maatschappij, die gedragsproblemen vertonen, van wie de relaties onder druk komen te staan en die niet meer in staat zijn om te werken in het gewone arbeidscircuit. Om de behandeling optimale slaagkansen te geven, is het belangrijk dat patiënten geen permanente fysieke verzorging meer nodig hebben. Zodra ze somatisch voldoende gerevalideerd zijn, kunnen ze op de afdeling opgenomen worden.

*Wie de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, verwijzen we door naar de opname- en behandelafdeling voor ouderen, Oase 1. 

Waaruit bestaat onze zorg?

Door de aard van hun problematiek kunnen we patiënten niet ‘genezen’, maar we bieden hen een behandeling en begeleiding aan die hen met hun beperkingen leert te leven zodat ze opnieuw een kwaliteitsvol leven kunnen uitbouwen en dit op een zo zelfstandig mogelijke basis. De samenwerking met de patiënt en zijn netwerk is binnen onze werking een belangrijke meerwaarde.

Na een observatieperiode van 6 tot 8 weken stellen we een individueel behandelplan op. Afhankelijk van de situatie, de mogelijkheden en de noden van de patiënt kan het accent liggen op onder meer het trainen van activiteiten die deel uitmaken van het dagelijks leven, het trainen van communicatieve en sociale vaardigheden, de begeleiding naar werk of vrijetijdsbesteding.

Het leefklimaat op de afdeling is zo georganiseerd dat die structuur en ondersteuning biedt aan patiënten. We werken in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Een respectvolle bejegening, rekening houdend met de vaak beperkte verwerkingscapaciteiten van de patiënt, staat centraal. Prikkels en invloeden van buitenaf beperken we zoveel mogelijk.

Er is op de afdeling nazorg mogelijk in de vorm van dagtherapie voor wie daar na het residentiële behandeltraject nood aan heeft.

Info en bezoekuren

Wegwijs 1 A & B

Van maandag tot vrijdag:
Van 16 u. tot 20 u.

Weekend:
Doorlopend van 10 u. tot 20 u.

U kunt ook een afspraak maken voor bezoek op een ander moment.

Info en bezoekuren

Wegwijs 1 C

Van maandag tot vrijdag:
Van 15 u. tot 20 u.

Weekend:
Doorlopend van 10 u. tot 20 u.

Locatie

Afdeling Wegwijs 1 is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten