Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

Wegwijs 2

Afdeling voor volwassenen met Korsakov.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Wat doet deze afdeling?

Afdeling Wegwijs 2 is een gespecialiseerde opname- en behandelafdeling voor patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel als gevolg van chronisch alcoholgebruik (type Korsakov). Het interdisciplinaire team heeft als doel patiënten te leren omgaan met hun beperkingen en hun levenskwaliteit te verhogen. 

We bereiden samen met de patiënt en zijn netwerk een leven na de opname op de afdeling voor. Bij voorkeur oriënteren we patiënten terug naar hun oorspronkelijke thuismilieu. Indien dit niet (meer) mogelijk is, gaan we samen op zoek naar alternatieve woonvormen. Hiervoor werken we samen met diverse partners in het zorglandschap zoals initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen of mobiele zorgteams aan huis.

De duur van de opname wordt in overleg bepaald, met een richttermijn van 6 maanden of langer. Het is evenwel altijd de bedoeling dat patiënten doorstromen naar een andere behandelcontext of een woonomgeving op maat.

Afdeling Wegwijs 2 werkt nauw samen met afdeling Wegwijs 1, de opname- en behandelafdeling voor patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel, binnen de cluster ‘psycho-organische zorg’.

Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen tot 65 jaar* met cognitieve problemen als gevolg van chronisch alcoholgebruik, zoals geheugenproblemen en problemen met planning en organisatie, kunnen bij ons terecht. Ook volwassenen met een ander niet-aangeboren- hersenletsel kunnen bij ons terecht als het therapieprogramma voor hen een meerwaarde biedt. Daarnaast kunnen gedragsproblemen veroorzaakt door alcoholgebruik deel uitmaken van de problematiek.

Wegwijs 2 is een open afdeling. Mensen met vlucht- of doolgedrag kunnen we bijgevolg niet opnemen. Belangrijk is dat de patiënten fysiek mobiel genoeg moeten  zijn.

Om de behandeling optimale slaagkansen te geven, is het belangrijk dat patiënten geen permanente fysieke verzorging meer nodig hebben. Zodra ze ontwend en gerevalideerd zijn, kunnen ze op de afdeling opgenomen worden.

*Wie de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, verwijzen we door naar de opname- en behandelafdeling voor ouderen, Oase 1. 

Waaruit bestaat onze zorg?

Door de aard van hun problematiek kunnen we patiënten niet ‘genezen’, maar we bieden hen een behandeling en begeleiding aan die hen met hun beperkingen leert te leven zodat ze opnieuw een kwaliteitsvol leven kunnen uitbouwen en dit op een zo zelfstandig mogelijke basis. De samenwerking met de patiënt en zijn netwerk is binnen onze werking een belangrijke meerwaarde.

Na een observatieperiode van 6 tot 8 weken stellen we een individueel behandelplan op. Afhankelijk van de situatie, de mogelijkheden en de noden van de patiënt kan het accent liggen op onder meer het trainen van activiteiten die deel uitmaken van het dagelijks leven, het trainen van communicatieve en sociale vaardigheden, de begeleiding naar werk of vrijetijdsbesteding.

De behandeling op de afdeling is gebaseerd op een supportief model binnen een gedragstherapeutisch leefklimaat, in de vorm van begeleiding waarbij structuur en ondersteuning centraal staan. We installeren opnieuw een normaal levenspatroon en coachen patiënten in het dagelijkse leven. Daarbij kiezen we deels ook voor gedragsbenadering, met trainingsprogramma’s die op verschillende domeinen stimuleren en reguleren, zoals wonen, vrije tijd, verwerking en sociale vaardigheden. Zelfredzaamheid en levenskwaliteit zijn onze doelen.

Tot 3 maanden na ontslag bestaat de mogelijkheid dat patiënten in dagbehandeling komen om de overgang naar een zelfstandig leven vlotter te laten verlopen. Ook patiënten die het na hun ontslag opnieuw moeilijker hebben, kunnen kortere periodes opgenomen worden.

Info en bezoekuren

Van maandag tot donderdag:
Van 16.30 u. tot 20 u.

Op vrijdag:
Van 15.30 u. tot 20 u.

Weekend en feestdagen:
Van 10 u. tot 20 u.

U kunt ook een afspraak maken voor bezoek op een ander moment.

Locatie

Afdeling Wegwijs 2 is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten